บริษัทกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก กำจัดหนู มด แมลงสาบ โทรปรึกษาปัญหา และสำรวจพื้นที่ ฟรี 081-4535897, 02-4559292
 หน้าหลัก  

 เกี่ยวกับเรา  
 First Pest บริการ  
  1.ระบบเหยื่อ Xterm  
  2.ระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเคมี
  3.ระบบวางท่อป้องกันปลวก


 มาตรฐานการกำจัดแมลง
    มาตรฐานการกำจัดปลวก
    มาตรฐานการกำจัดมด
    มาตรฐานการกำจัดแมลงสาบ     มาตรฐานการกำจัดหนู


 ความรู้เรื่องแมลง
      ปลวก
      มด
      แมลงสาบ
      หนู
 

 แผนที่ ที่ตั้งบริษัท
  ผู้เยี่ยมชม
Website counter


มาตรฐานการกำจัดแมลงแมลงสาบ


1. การสำรวจ
การสำรวจสถานที่บริการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การสำรวจก่อนการปฏิบัติงานและภายหลังการปฏิบัติงาน ทั้งสองขั้นตอนควรเป็นการสำรวจตามมาตรฐานคือ การสำรวจที่ละเอียดถ้วนทั่ว มีชุดสวมใส่โดยเฉพาะขณะปฏิบัติงานเฉพาะขณะปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น และมีอุปกรณ์การสำรวจ เช่น ไฟฉาย ไขควง มีการจดบันทึกในการสำรวจ ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจหาชนิด จำนวนและความเสียหายจากการทำลายของแมลงสาบจัดทำแผนผังของสถานที่ทั้งภายใน และภายนอกตัวอาคาร ทั้งสภาพแวดล้อมใกล้เคียงโดยรอบที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการ แหล่งหลบซ่อนอาศัย แหล่งอาหารและปัจจัยอื่นๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการระบาด พร้อมจัดทำรายงานในการสำรวจ เพื่อนำเสนอลูกค้าพร้อมการเสนอราคาหรือเมื่อมีการตกลงทำสัญญาบริการ รายงานดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเข้าทำบริการโดยฝ่ายบริการหรือฝ่ายปฏิบัติการ

วิธีการทำบริการโดยใช้สารเคมี

1. การวางแผนการทำบริการ
ควรจัดทำตารางการวางแผนการปฏิบัติการ โดยกำหนดวิธีการและความถี่ในการทำบริการให้เหมาะสมกับลักษณะสถานที่รับบริการ นำสารเคมีมาใช้เท่าที่จำเป็น สลับสับเปลี่ยนสารเคมีและรูปแบบการทำบริการ เพื่อป้องกันแมลงที่อาจสร้างความต้านทานสารเคมีรูปแบบเดิมแผนการทำบริการอาจทำเป็นไตรมาส
2. การทำบริการ
เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติงานหรือฝ่ายบริการได้ทราบรายละเอียดของวิธีการทำบริการสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงสาบ ความเหมาะสมหรือข้อตกลงแต่ละสถานที่รับบริการจึงควรจัดทำ “รายละเอียดการทำบริการ” แนบไว้กับบัตรบริการด้วย การฉีดพ่นสารเคมี เป็นการฉีดพ่นบนตัวแมลงที่จุดหลบซ่อนอาศัยหรือฉีดเคลือบพื้นที่เป้าหมาย เพื่อฆ่าหรือขับไล่แมลงสาบออกจากที่หลบซ่อน เพื่อให้มีการตกค้างของสารเคมีให้แมลงสาบคลานมาถูกต้องสัมผัส การฉีดพ่นสารเคมีแบ่งเป็นการฉีดพ่นภายในและภายนอกตัวอาคาร ทั้งนี้เพื่อสามารถกำหนดความถี่และสารเคมีที่ใช้ก็แตกต่างกันไป หากกำหนดการทำบริการเป็นรูปแบบรายไตรมาศ การฉีดพ่นเดือนที่ 1 ของพื้นที่ภายในอาคารจะเป็นการทำบริการเป็นการทำบริการใหญ่และละเอียดกว่าเดือนที่ 3 ของแต่ละไตรมาสซึ่งเป็นการฉีดพ่นเฉพาะจุดเท่าที่เห็นสมควร ขณะที่การทำบริการพื้นที่ภายนอกตัวอาคารจะเป็นการฉีดพ่นควบคุมและละเอียดเหมือนทุกเดือน

การใช้เหยื่อเหลวสำเร็จรูป

ปกติจะนำเหยื่อเหลวสำเร็จรูปมาใช้ก็เพื่อเป็นเสริมบริการ ทั้งที่การใช้วิธีนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารจัดการแมลงสาบได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว บางสถานที่บริการวิธีนี้สามารถนำไปใช้ในจุดที่ไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัยที่จะทำการฉีดพ่นสารเคมีหรือใช้แบบฝุ่นได้ เช่น ที่อุปกรณ์ปรุงอาหาร เครื่องชงกาแฟ เครื่องแฟกซ์โทรศัพท์ หากกำหนดรูปแบบการทำบริการเป็นไตรมาส
บริการกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก - First Pest Service Co., Ltd